Wizyty
Dziś: 4Wszystkie: 2269

niewydzielona część nieruchomości (miejsce postojowe), 01-355 Warszawa, Powstańców Śląskich 89C/G.8,

Ruchomości » niewydzielona część nieruchomości (miejsce postojowe), 01-355 Warszawa, Powstańców Śląskich 89C/G.8,

22 kwietnia 2015 r. godz. 12.00 w    budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana 3 w sali nr 172